Banská Bystrica

  •  
       Bakossova 3C, 974 01 Banská Bystrica 

Bratislava

  •  
    Ulica Svornosti 50, 821 07 Bratislava

 

 
Prosíme potvrďte, že nie ste robot!
 

Upozornenie:

Informácie poskytované na našej stránke, prostredníctvom elektronickej pošty a telefónu nemajú charakter právnych služieb. Všetky informácie sú z verejne dostupných zdrojov a majú pre klienta iba informačný charakter. Poradenské a administratívne služby nemajú charakter poskytovania právnych služieb podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov). Zastupovanie pred obchodným registrom zabezpečuje spolupracujúci advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore.