Sídlo Vašej firmy
v Bratislave a v Banskej Bystrici

Ponúkame registračné sídlo pre Vaše podnikanie. 

Naša služba "Registračné sídlo" Vám zabezpečí označenie schránky, automatické notifikácie o prijatej pošte,  preberanie a úschova všetkej pošty a  preposielanie pošty na Vami určenú adresu.  Poskytujeme registračné adresy v Bratislave a Banskej Bystrici. Garantujeme stabilitu registračného sídla. 

 

  • Cena za službu "Registračné sídlo"
  • 20 € / mesačne

 

 

Čo naša služba "Registračné sídlo" všetko ponúka?

 

Automatické notifikácie 

Klient je automaticky informovaný o doručených zásielkach na registračné sídlo. 

 

Cena je konečná 

Cene za službu je konečná a ponúka kompletný servis. Nie je už ďalej navyšovaná rôznymi "doplnkovými" službami. 

 

Žiadny "cintorín" firiem 

Naše registračné sídla nie su žiadnym "odkladiskom" problémových firiem. Preto neposkytujeme sídlo každému. Ale dôkladne preverujeme záujemcov, aby sme neohrozili našich klientov, ktorí si plnia svoje povinnosti. Rovnaké sídlo s problémovými firmami, by mohlo viesť k zvýšenému "záujmu" zo strany štátnych úradov.    

 

Preberanie a úschova pošty

Zabezpečenie preberania a úschovy doručenej pošty na registračné sídlo. 

 

Označenie sídla 

Označenie budovy a schránky názvom Vašej spoločnosti. Aby bolo označenie jasné a zreteľné v prípade vyhľadania.

 

Sprostredkovanie kontaktu

V prípade nejakej osobnej návštevy na sídlo Vašej spoločnosti, sprostredkujeme priamy kontakt.