Pozor na ďalšiu povinnosť do 30.9.2022!

Obchodné spoločnosti, ktoré nemajú aktuálne identifikačné údaje v Obchodnom registri, musia zabezpečiť zápis nasledovných údajov:

  • rodné čísla spoločníkov,
  • dátumy narodenia spoločníkov,
  • prípadne IČO pri spoločníkovi právnickej osoby.

Termín na aktualizáciu údajov je do 30.09.2022.

V opačnom prípade môže byť konateľovi spoločnosti pre nesplnenie povinnosti uložená pokuta až do výšky 3 310,- €.

Overiť si aktuálnosť údajov v spoločnosti môžete jednoducho, a to na stránke www.orsr.sk. V prípade ak máte ❌červený krížik pri údajoch o konateľovi alebo spoločníkovi, tak vaše údaje nie sú kompletné a je potrebné ohlásiť a doplniť identifikačné údaje. V prípade potreby môžete využiť naše služby