Blog

Založenie s.r.o.

Založenie s.r.o. - celý postup 

Naša spoločnosť už 17 rokov pomáha podnikateľom začať s podnikaním na celom Slovensku a dokáže odborne poradiť pre založenie s.r.o.. Celý proces pre založenie s.r.o. prešiel v poslednom období niekoľkými zmenami, ktoré majú za následok neustále prispôsobovanie sa platnej legislatíve pre založenie s.r.o., ktoré môžu byť pri svojpomocnom založení neprehľadné. Z dôvodu časovej a aj finančnej úspory  je založenie s.r.o. za našej asistencie veľmi jednoduché a spoľahlivé. Samotný proces  pozostáva s nasledovných krokov: